Gry

HEARTHSTONE QUIZ

Sprawdź, czy wiesz.

Dla większości pytań możliwe jest zaznaczenie więcej niż jednej opcji.

1. Grając przeciwko, któremu bohaterowi należy zachować szczególną ostrożność przy ustawianiu stronników?2. Który bohater może Zamrażać zaklęciami?3. Który bohater może posiadać pancerz? POMIŃ TO PYTANIE - zaznaczone tu pola zalicza formularz.4. Który bohater, bez pomocy neutralnych stronników, może posłużyć się bronią?5. Który bohater nie posiada klasowych kart Prowokacji?6. Który bohater nie posiada zaklęcia obszarowego, zadającego obrażenia tylko wrogim stronnikom?7. Który bohater nie potrafi leczyć siebie samego za pomocą swoich zaklęć klasowych?8. Który bohater może atakować bez użycia broni?9. Który bohater nie potrafi przyzwać stronnika za pomocą klasowych zaklęć?10. Który bohater może za pomocą swoich kart klasowych posłużyć się trucizną?11. Który bohater potrafi za pomocą swoich kart klasowych wyciszyć stronnika?12. Grając którym bohaterem możemy za pomocą swojej mocy specjalnej przywołać stronnika?13. Który bohater potrafi za pomocą swojej mocy specjalnej zadawać obrażenia nie ruszając się z miejsca?14. Który bohater może posługiwać się sekretemi?15. Który bohater może za pomocą swoich kart klasowych przeprowadzać transformację stronników?16. Który bohater nie posiada kart klasowych związanych z Agonią?17. Który bohater nie posiada kart klasowych umożliwiających zniszczenie stronnika?18. Który bohater potrafi za pomocą swoich kart klasowych zadać obrażenia wszystkim stronnikom?19. Który bohater potrafi za pomocą swoich kart klasowych przywołać kopię stronnika?20. Który bohater nie posiada kart klasowych związanych z Szarżą?21. Który bohater za pomocą kart klasowych potrafi zmieniać statystyki, Ataku oraz Zdrowia, wrogich stronników?22. Który bohater potrafi za pomocą swoich kart klasowych zmieniać koszt karty?23. Który bohater potrafi za pomocą swoich kart klasowych lub mocy specjalnej zwiększać Obrażenia Zaklęć?24. Który bohater za pomocą swoich kart klasowych, odrzuca karty?25. Który bohater w swoich kartach klasowych posiada Boską tarczę?26. Który bohater, w swoich kartach klasowych, posiada Szał?27. Który bohater za pomocą swoich kart klasowych posługuje się Nietykalnością?28. Który bohater potrafi za pomocą swoich kart klasowych zmieniać zasobnik many?29. Który bohater może za pomocą swoich kart klasowych cofnąć stronnika na rękę?30. Który bohater posiada karty klasowe związane z Ukryciem?31. Który bohater może za pomocą swoich kart klasowych zagrywać karty przeciwnika?32. Ilu jest w Hearthstone stronników (różnych) posiadających truciznę, których można spotkać w pojedynku rankingowym?


33. Ilu jest w Hearthstone stronników (różnych) posiadających tekst na karcie: "Nie może atakować.", których można spotkać w pojedynku rankingowym?


34. Ilu jest w Hearthstone stronników (różnych) posiadających tekst na karcie: "Nie może stać się celem zaklęć ani mocy specjalnej.", których można spotkać w pojedynku rankingowym?


35. Ilu jest w Hearthstone stronników (różnych), którzy potrafią przejąć kontrolę nad wrogim stronnikiem, których można spotkać w pojedynku rankingowym?


36. Ilu jest w Hearthstone stronników (różnych), potrafiących zamrażać, których można spotkać w pojedynku rankingowym?


37. Który z bohaterów posiada klasowych stronników umożliwiających dobranie karty z talii?38. Który bohater nie jest w stanie wprowadzić Wściekłego kurczaka w Szał za pomocą swoich kart klasowych?39. Który z bohaterów ma najmniej klasowych stronników w swojej talii?40. Który bohater może zagrywać bestie za pomocą swoich kart klasowych?41. Który bohater ma najwięcej zaklęć za 0 (zero) many w swojej talii?42. Która z ras nie współgra, nie oddziaływuje na siebie wzajemnie przynosząc danej rasie korzyści)?


43. Ilu jest stronników (różnych), którzy w swoim opisie mają słowo: Sekret, których można spotkać w pojedynku rankingowym?


44. Ile rodzajów broni może użyć Wojownik podczas pojedynku rankingowego?


45. W której (swojej) turze Druid jest w stanie zagrać Cenariusa?


46. Ile jest różnych kart w grze, oprócz podstawowych (tych bez kryształów) i z Naxxramas, które możemy dołączyć do talli, ale nie możemy stworzyć za pomocą pyłu?


47. Ile możesz mieć rodzajów stronników w talii kosztujących 0 (zero) many?


48. Ile rozajów neutralnych demonów możemy napotkać w pojedynku rankingowym?


49. Ile jest kart z legendarnym kryształem, których nie możemy włożyć do talii, a które możemy spotkać w pojedynku rankingowym?


50. Co się wydarzy, gdy obaj gracze zakończą rozgrywkę z życiem 0 (zero) lub mniejszym?

51. Ilu stronników, po Twojej stronie, może "dać" przeciwnikowi stronnika na pole bitwy podczas pojedynku rankingowego?


52. Ile jest rodzajów stronników w grze mogących zniszczyć wszystkich stronników jednocześnie, których możemy spotkać podczas pojedynku rankingowego?


53. Ile jest różnych kart mogących zadać 6 pkt. obrażeń (bez bonusów z obrażeń zaklęć), nie licząc Kuli ognia (Fireball), które możemy napotkać podczas pojedynku rankingowego?


54. Który z bohaterów nie posiada kart klasowych związanych z losowością?55. Który z bohaterów potrafi zmienić swoją moc specjalną?56. Który bohater potrafi za pomocą swoich kart klasowych dobrać najwięcej kart w jednym działaniu?57. Który bohater za pomocą swoich kart klasowych może dysponować bronią o największej wytrzymałości?58. Który bohater dzięki własnym kartom klasowym może zadać najwięcej obrażeń za pomocą swojego ataku i/lub broni w jednej turze? Zakładamy, że na początku tury bohater nie posiada żadnej broni.59. Co się wydarzy, gdy zagramy kartę Starcie umysłów (Mindgames) "Umieść kopię losowego stronnika z talii przeciwnika na polu bitwy.", a przeciwnik nie ma już stronników w talii?

60. Czy można w pełni zdrowego Bohatera zabić jednym zaklęciem jeśli na polu bitwy nie ma żadnycyh stronników?